Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy och vi rekommenderar dig därför att regelbundet kolla om några förändringar skett.


Nedan har vi listat de viktigaste frågorna som du kan komma att ha med anledning av hanteringen av dina Personuppgifter. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor relaterade till dina Personuppgifter. Vi hjälper dig mer än gärna!


Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy och vi rekommenderar dig därför att regelbundet kolla om några förändringar skett.


Nedan har vi listat de viktigaste frågorna som du kan komma att ha med anledning av hanteringen av dina Personuppgifter. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor relaterade till dina Personuppgifter. Vi hjälper dig mer än gärna!


1. Vem samlar in dina Personuppgifter?

1.1 Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne-Blekinge, org nr 556979-0289, Sörvångsgatan 19, 291 73 Önnestad är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som behandlas inom ramen för denna Personuppgiftspolicy. Vi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan behandling, däribland Personuppgiftslagen. Genom att använda tredjeparts tjänster (t.ex. Facebook, Google och Twitter) i samband med användningen av Tjänsten, kan din användning av Tjänsten omfattas av de personuppgiftspolicies som gäller för dessa tredje parter, det är ditt ansvar att läsa igenom tredjepartstjänsters policies. Genom att registrera ett konto och tillgå försäljning och budgivning hos oss samtycker du till att vi får behandla dina Personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.


1.2 Den här Personuppgiftspolicyn gäller för all vår behandling av dina Personuppgifter.


1.3 Om inte annat anges ska definitionerna i de Allmänna villkoren gälla även för denna Personuppgiftspolicy.2. Vad är Personuppgifter?


2.1 De Personuppgifter som omfattas av denna Personuppgiftspolicy är de uppgifter som du uppger till Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne i samband med att du registrerar ditt konto, såsom t.ex ditt namn, din e-adress, personnummer, kontonummer, telefonnummer (t.ex. betal- och kreditkortsnummer) samt eventuellt ytterligare information som du förser Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne med i anslutning till användning av Tjänsten. Med personuppgifter avses även uppgifter om din användning av Tjänsten såsom t.ex val av innehåll på Tjänsten, tidpunkt för sådana val samt annan användarstatistik.


2.2 Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt eller indirekt association med dig.


2.3 I samband med att du registrerar dig för Tjänsten samtycker du till att Plejmo behandlar dina Personuppgifter på det sätt som framgår av denna Personuppgiftspolicy.3. Vilken typ av data samlar vi in, behandlar och använder vi och i vilket syfte?


3.1 Du garanterar att de Personuppgifter som du tillhandahåller oss är sanna, korrekta och uppdaterade i enlighet med din nuvarande situation. Om den information som du lämnar i samband med registrering av ett konto har förändrats, ber vi dig att vänligen uppdatera ditt konto med korrekt information via Webbsidan


3.2 Vi kommer att behandla dina Personuppgifter såsom exempelvis namn, din e-adress, personnummer, kontonummer, telefonnummer (t.ex. betal- och kreditkortsnummer) samt eventuellt ytterligare information som du förser Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne med i anslutning till användning av Tjänsten, för att kunna fullgöra Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne skyldigheter gentemot dig med anledning av det avtal som du ingått med oss.


Med betalningsinformation avses din kreditkortsinformation (kreditkortsnummer, land, kortinnehavare, kreditkorts certifieringskod (så kallad CVV kod) liksom ditt kreditkorts giltighetstid) eller kontonummer och clearing-nummer om du har valt autogiro eller dina bankkontouppgifter. I förhållande till din betalning av Tjänsten kommer dina kreditkortsuppgifter också att samlas in och behandlas av den betalningsleverantör som Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne vid var tid anlitar och som framgår av Tjänsten. Betalningsleverantörens behandling av dina personuppgifter framgår av betalningsleverantörens villkor som du uppmanas att läsa igenom (se även tredjepartstjänster nedan).Vid registrering av ett Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne medlemskap genom tredjepartstjänster sker följande insamling och behandling av dina Personuppgifter:


(iv) Registrering av ett konto genom skapande av ett nytt login: För din registrering via ett nytt login, din e-postadress samt ditt för-och efternamn., personnumer, adress, telefonnummer


Ovan nämnda Personuppgifter används för i huvudsak följande syften:


- fakturering, betalning och bokföring, och för att bekräfta att du är berättigad att få tillgång till konto


- kundservice,


- säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor,


- kvalitetsarbete,


- verifikation av din beställning av Tjänsten,


- verifikation av den geografiska hemvist (territoriell identifikation) för tillgång till Tjänsten (som i stora delar är geoblockad),


- fastställande av din ålder för att säkerställa att du inte är yngre än den åldersgräns som Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne tillämpar.3.3 I och med att du registrerar dig och ingår avtal med Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne samtycker du också till att dina Personuppgifter insamlas och behandlas i syfte att Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne ska kunna kommunicera med dig och kontinuerligt förbättra Tjänsten. Dina Personuppgifter kommer att insamlas och behandlas för följande syften:


- statistik och forskning som syftar till bättre kunskap om hur användarna utnyttjar Tjänsten,


- marknads- och kundanalyser för att kunna kartlägga och analysera vilka våra kunder är, hur marknaden för våra tjänster ser ut och för att kunna skicka erbjudanden till specifika kundgrupper, se även nedan 3.4 om marknadsföring,


- affärsutveckling för att bestämma hur vi internt ska vidareutveckla och prioritera bland våra produkter.3.4 Du kommer endast att få marknadsföring relaterad till Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne Tjänst samt andra tjänster som vi eller annat bolag inom vår koncern erbjuder, såsom generell information, inbjudningar till tävlingar och utvärderingar, om du har givit ditt samtycke i samband med registreringen av ett konto eller vid senare tillfälle. Om du vill återkalla samtycke för marknadsföring, se punkt 9 nedan. Notera att du inte kan säga upp meddelande med information avseende betalning och andra transaktioner samt förändring av de Allmänna villkoren.4. Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?


Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver dem för att kunna tillhandahålla våra tjänster och inte längre än vad som är tillåtet enligt Datainspektionens riktlinjer och praxis avseende lagrings- och gallringspolicy eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara informationen under en längre period.


5. För vi över dina Personuppgifter till tredje part?


5.1 Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne har sina molntjänster från tredje part Genom att du registrerar dig hos Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne samtycker du till att dina Personuppgifter kan komma att överföras till närstående bolag till Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne samarbetspartners och till myndigheter både inom och utanför EES, inklusive USA, för de ändamål som anges i punkterna 3.1 - 3.2 ovan. I den mån Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne överför personuppgifter till land utanför EES som enligt EU- Kommissionen inte uppnår adekvat skyddsnivå, kommer Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne att tillse att överföringen är föremål för tillämpliga modellklausuer eller standardbestämmelser för säkerhetshantering som antagits av EU-Kommissionen, Datainspektionen eller annan lämplig myndighet. Detsamma gäller i tillämpliga fall överföring till eventuella personuppgiftsbiträden, som på uppdrag av Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne, hanterar Personuppgifter för de syften som framgår av dessa villkor.


5.2 Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne har vidare rätt att lämna ut dina Personuppgifter innan ett avtal slutits till kreditupplysningsföretag för att verifiera din kreditvärdighet.


5.3 Överföring av information kan t.ex. komma att ske genom internetbaserad teknik. Anonymiserad och aggregerad data (så som t.ex. tittarstatistik) kan tillhandahållas tredje parter.


5.4 Vi kommer under inga omständigheter publicera i sociala medier vilka filmer du tittar på och/eller liknande information utan ditt uttryckliga samtycke.6. Vi skyddar dina Personuppgifter!


6.1 Med undantag för vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne inte att överföra dina Personuppgifter till tredje part.


6.2 Plejmo upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhets- och gallringsrutiner.7. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc. ?


7.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne Personuppgiftspolicy. Du ansvarar självt för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Facebook.


7.2 Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne Tjänst kan komma att nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part, t.ex. Samsung och Apple. Du bör vara medveten om att Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne inte har någon kontroll och inte heller tar något ansvar för behandling av Personuppgifter som utförs av sådan tredje part. Vår Tjänst kan även innehålla länkar till tredjepartstjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du vår Tjänst. Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne har ingen kontroll över sådana tredjeparts tjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa.


7.3 Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne kan tillhandahålla funktioner som låter dig dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss och personer i ditt nätverk via olika sociala medier. Vid användning av vissa sådana funktioner kan information om dig samlas in eller lämnas ut till annan. Vi rekommenderar att du granskar tillämplig integritetspolicy och inställningar för sådana sociala tjänster och medier som du interagerar med. Om du publicerar, kommenterar, visar intresse för eller delar information, fotografier eller rörligt material via någon av våra tjänster, ett socialt nätverk, blogg, eller liknande forum, bör du vara medveten om att all sådan information kan läsas, visas, samlas in eller användas av dem som använder dessa forum, bl.a. för att ta kontakt med dig eller skicka meddelanden som du inte bett om. Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne har ingen kontroll över sådan information och har inte heller något som helst ansvar för denna.8. Din rätt att återkalla samtycke


8.1 Du har när som helst rätt att återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina Personuppgifter. I detta syfte, är det tillräckligt att skicka ett e-mail till: info@auktionshusskaneblekinge.se


8.2 Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direkt marknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla . någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera ditt återtagande via e-post till: info@auktionshusskaneblekinge.se.


8.3 Efter det att du har återkallat ditt samtycke, kommer Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne bara att använda de uppgifter som enligt 3.2 måste behandlas för att tillhandahålla Tjänsten och vi kommer att avstå ifrån all övrig behandling.9. Dina rättigheter


Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de uppgifter om dig som vi har sparade. Om någon uppgift är felaktig, ändrar vi gärna den. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Förfrågan om information, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: Glutto Invest AB Att: Glutto Invest AB/Auktionshus Skåne, Kundservice, 29173, Önnestad eller via e-post till: info@auktionshusskaneblekinge.se. Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/.