Info

Observera att det tar en extra bankdag innan vi ser inbetalningen på grund av bankgiro, ta med en kopia på transaktionen om ni vill hämta ut ert gods tidigare.


Tillvägagångssätt

Ni antingen lämnar eller beställer hämtning av gods, vi reserverar oss för att det kan ta upp till en vecka innan godset läggs ut till försäljning efter mottagandet. Objekten ligger ute i 7 dagar till försäljning, så fort godset är utlagt till försäljning så finns det för visning i vår lokal.

För att lägga bud på auktioner så krävs det att ni har ett konto registrerat, se (Logga in/Registrera) för mer info. Bud lägger ni själva via internet på vår auktionssida eller så kan ni lägga bud direkt i vår lokal.

Den som har lagt det högsta budet vinner auktionen. Lägger ni ett bud med mindre än 2 minuter kvar på auktionstiden så förlänger ni den med 2 minuter. Det är upp till dig att hålla koll på om du blir överbjuden, blir du överbjuden skickas det ett email eller sms till dig.


Budgivning

Bud kan läggas via internet eller hos oss i lokalen, blir man överbjuden innebär det att någon annan lagt ett högre bud. Kan ni ej övervaka auktionen så kan ni lägga ett maxbud vilket innebär att ert bud höjs automatiskt till nästa nivå i budstegen med maxbudet som tak. Bara för ni lägger ett maxbud så betyder det inte att det kommer säljas för det priset, så länge ingen bjuder över dig stannar ditt bud på den lägsta nivå som krävs för att leda budgivningen. Om två personer lägger samma maxbud så är det den som lagt sitt maxbud först som kommer vinna auktionen.


Utropspris

Utropspris är en aktsam värdering av objektet, det är inget som styr priset. Slutpriset kan bli både högre eller lägre. Det fungerar också som en automatisk begränsning av lägsta bud, se (Köpa/Sälja) för mer info.


Tekniska problem

Med tanke på att auktionerna sker via internet så ansvarar vi ej för missade bud på grund av tekniska problem, det är ert ansvar att er dator och internet fungerar.

Följerätt (tidigare droit de suite)

Följerätt är en rätt för upphovsmannen, eller dennes arvingar. Dessa får ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Det gäller även utländska konstnärer med vissa nationaliteter eller deras efterlevande. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Följerätt är en upphovsrättslig ersättning, som utgår när konst vidareförsäljs av t.ex ett auktionshus eller av butikskonsthandeln eller annan som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer konst.

Avgiften är 5% av klubbat pris och går till konstnären eller dess efterlevande. föremål som säljs under följerätt är märkta med *Följerätt*. Klubbat pris som ej överstiger 2200 kr är avgiftsfri.

Villkor


Avböjande av uppdrag

Auktionshus Skåne-Blekinge åtar sig endast att sälja föremål som bedöms uppnå fastställt lägsta bud, vilket innebär minst 200 kr.


Fördelning av godset på auktionsposter

Auktionshus Skåne-Blekinge beslutar om hur föremålen skall fördelas på olika auktionsposter, säljaren äger rätt att lämna önskemål om fördelning.


Förvaringsansvar

Under tiden som Auktionshus Skåne-Blekinge förvarar inlämnade föremål så ansvarar vi för godset, Auktionshus Skåne-Blekinge ersätter alla skador som uppstår på grund av bristande ansvar och vård.


Avgifter

Vid köp tillkommer en avgift på 20% av slutbeloppet plus en slagavgift på 30 kr.

Vid försäljning så tar vi ut en försäljningsavgift på 20% av slutbeloppet och en slagavgift på 30 kr.

Lagerkostnad för ej uthämtat gods är 100 kr för mindre objekt och 200 kr för större objekt per påbörjad vecka.

Alla priser är inklusive moms.


Reservationspriser

Reservationspriser bedöms individuellt mellan oss och kunden, reservationspris är ej något vi erbjuder som standard det är en undantagslösning.


Utbetalningar

Slutligt försäljningsbelopp efter avgifter av sålda varor betalas ut av Auktionshus Skåne-Blekinge inom 20 bankdagar efter att vi har mottagit betalning av köpare under förutsättning att reklamation inte har förekommit.


Ansvar för ej avhämtat/betalat gods

Auktionshus Skåne-Blekinge ansvarar för godset till och med 7 dagar efter sista försäljningsdag. Om du som köpare har köpt gods men inte hämtat det inom 7 dagar efter försäljningsdagen så tas en lagerkostnad ut, se (Avgifter) under villkor för mer info.


Ej sålt gods/gods som ej har uppnått reservationspris

Hämtas inte de osålda objekten inom 3 dagar efter avslutad auktion så förbehåller vi oss rätten att skänka det till ideell förening. Objekt som inte uppnått reservationspris förbehåller vi oss att sälja om utan reservationspris.


Hämtning/Inlämning

Gods kan lämnas in på plats efter tidsbokning eller så bokar ni tid för hämtning.


Fel på varan

Säljaren är skyldig är att redogöra vid inlämningstillfället om föremålen har fel eller brister som köparen inte kan räkna med. Auktionshus Skåne-Blekinge ansvarar ej för fel eller brister utöver vad som angivits av säljare vid inlämning. Säljaren ansvarar för samtliga påföljder köparen kan göra i samband med köpet gällande fel eller brister, äger köparen rätt att häva köpet så är säljaren skyldig att betala Auktionshus Skåne-Blekinge motsvarande belopp av föremålets försäljningsbelopp exklusive provision och slagavgift. Äger köparen rätt till nedsättning av betalningssumma så ska säljaren betala motsvarande en sådan nedsättning. Vi tar ut 100 kronor i avgift om en säljare lämnar in en söndrig vara till oss för att sälja.


Funktionsgaranti

Teknik lämnar vi om möjligt funktionsgaranti på. Det innebär att kunden inom ett dygn efter att objektet hämtats skall meddela till Auktionshus Skåne-Blekinge att funktionen inte finns. Det står i objekttexten om funktionsgaranti gäller.


Tvist

Under samtliga tvister ska svensk lag tillämpas, kan parterna inte komma överens ska tvisten överlämnas till tingsrätten för prövning

Uppdaterade villkor
Från och med 2:a Januari 2018 så kommer vi ändra och uppdatera våra villkor


Vi höjer vår slagavgift ifrån 25 kr till 30 kr ink moms.

Vi höjer startpris på föremålen ifrån 50 kr till 100 kr ink moms.


Budstegen ändras även till följande:

100 - 200, 10 kr

200 - 500, 25 kr

500 - 1000, 50 kr

1000 - 2000, 100 kr


Inlämning av gods behöver inte bokas, vi tar emot er under ordinarie öppettider. Vid större imlämning uppskattar vi om ni ringer och förbereder oss.


Vi erbjuder också helhetslösningar såsom, försäljning, städning, transport, flyttjänst, tömning, med mera.

Hos oss kan ni uttnyttja Rot/Rut för vissa tjänster.


Gods skall betalas och hämtas inom 7 dagar efter köp annars tillkommer påminnelseavgift, alternativt lagerhållning.

Vi tar inte betalt för ert gods om det blir osålt - vi har endast som krav att det hämtas inom 3 dagar efter att det blivit osålt.


Funktionsgarantin som vi erbjuder innebär att du som säljare lämnar in ett föremål som skall ha en viss funktion garanterar att funktionen fungerar - vi testar föremål i den mån vi hinner och kan.

För dig som köpare så innebär det att du har en dag på dig att prova varans alla funktioner. Ifall reklamation skall ske måste du kontakta oss senast ett dygn efter uthämtat gods.

Detta är en typ av garanti som vi vill kunna erbjuda köpare som trygghet att föremålet funkar och det resulterar oftast i att det blir bättre priser på föremålen som säljs.


För köpare som bor längre iväg och handlar kontinuerligt så vill vi kunna erbjuda lagerhållning under en liten längre tid. Detta skall avtalas med oss och vi gör en plan för när det är rimligt för er att hämta.

Observera att betalning fortfarande ska ske inom 7 dagar efter köpt gods och att vi inte kan erbjuda samma garanti när det gäller funktionsgaranti med tanke på att det kan dröja innan ni hinner testa alla funktioner.

Glöm ej att ta med eget emballage.


Vi finns även på Facebook, Instagram och Twitter.


Med vänliga hälsningar

Auktionshus Skåne-Blekinge