Vi har även andra helhetslösningar så som städning, transport, flyttjänst med mera, ring för mer info!

Värdering

Vid enskilda värderingar så fakturerar vi per påbörjad timme. Vid en försäljningsvärdering så är värderingen gratis, försäljningsvärdering innebär att ni säljer godset som ni fått värderat via oss. Vi utför gratis försäljningsvärdering på våra turer om godset säljes via oss.

(Ring eller E-maila för Prisuppgift)


Hämtningar

Vid hämtningar så fakturerar vi per påbörjad timme för 2 personer och en lastbil. 

(Ring eller E-maila för Prisuppgift)


Soptömning

Vid soptömning så fakturerar vi per påbörjad timme för 2 personer och en lastbil. Vid behov av städning så kan vi även förmedla detta.

(Ring eller E-maila för Prisuppgift)


Frakt

Vi kan även packa och skicka mindre gods till er, vi tar ej ansvar för godset under transport vi packar så omsorgsfullt vi kan.

(Ring eller E-maila för Prisuppgift)


Dödsbo/Bohag

Vid hela dödsbo/bohag eller delar av så kan vi ombesörja med. Värdering, hämtning, packning, transport, soptömning, flyttjänst.

(Ring eller E-maila för Prisuppgift)